Sprememba izdelka

Označitev z GTIN zagotavlja enolično identifikacijo tipa izdelka. Če ste predhodno določene lastnosti izdelka spremenili tako, da to vpliva na proces trgovanja ali uporabnika gre dejansko za novo enoto, ki jo je potrebno označiti z novim GTIN.

V življenskem ciklu izdelka pogosto prihaja do sprememb, ki se lahko nanašajo na niz parametrov (teža/količina, embalaža, dizajn, sestavine, ime,…). Splošno pravilo pri identifikaciji izdelkov je, da se z večjo spremembo kakega elementa, ki je značilen za prodajno enoto ustvari nov izdelek, temu pa je potrebno dodeliti nov GTIN. Manjše spremembe ne zahtevajo dodelitve novega GTIN.

Primer: sprememba neto vsebine zahteva dodelitev novega GTIN. Enako velja ta vse višje nivoje pakiranja!

 

 

Z uporabo enotnih pravil je mogoče zagotoviti konsistenčnost označevanja in zmanjšanje stroškov ob spremembah izdelkov v preskrbovalni verigi.

Pravila oštevilčenja