Sledljivost mesa

Sledljivost mesa je zagotovo ena od tistih pomembnih področij, kjer pravilna uporaba standardov GS1 pripomore k preprečevanju problemov in zagotavljanju varnosti v preskrbovalnih verigah.

Sledljivost ni aktualna samo zaradi varnosti izdelkov, ampak vpliva tudi na potrošnikovo odločitev. V očeh potrošnikov je namreč država porekla/reje mesa med pomembnejšimi informacijami, na podlagi katerih se odločajo za nakup. To je še toliko bolj res takrat, ko smo priča nepravilnostim ali celo škandalom pri rokovanju z mesom, saj je oporečno meso lahko nevarno za zdravje ljudi.

Sledljivost po poreklu/reji do računa na POS


V GS1 Slovenija smo pripravili dokument 'Sledljivost mesa po poreklu/reji do računa na POS', ki opisuje zadnjo fazo v preskrbovalni verigi proizvodnje in prodaje mesa, to je prodajo končnemu kupcu/potrošniku.

V dokumentu sta predstavljeni smernici:

 • kako na podlagi uporabe standardov sistema GS1 zagotoviti sledljivost porekla/reje svežega nepredpakiranega mesa do POS in
 • kako ta podatek izpisati na računu kupca.  

S predlogom rešitve v tem dokumentu smo pisno seznanili nekatere pomembne deležnike v slovenski preskrbovalni verigi mesa, in sicer:

 • GIZ mesne industrije – predstavlja proizvajalce/rejce
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Urad RS za varno hrano
 • Trgovinska zbornica Slovenije
 • Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano
 • Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Slovenije
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Zadružna zveza Slovenije
 • Zelenjavna veriga Slovenije.

Brošure in priporočila 

Dokument

Opis

Fresh food Implementation guide

Dokument o sledjivosti hrane

Traceability brochure

Splošno o sledljivosti

Traceability Case Study
(Rasting Westfleisch Germany)

Primer uporabe standarda GS1 za sledljivost mesa v Nemčiji.

Standard o sledljivosti

Slovenski splošni dokument o sledljivosti

Seafood Traceability - A Practical Guide

Sledljivost morskih sadežev

Global Traceability Standard

Angleška brošura o standardu sledljivosti

Beef Traceability Case Study
(Ireland)

Nekoliko starejši dokument o reševanju sledljivosti mesa na Irskem

Global Meat and Poultry Guideline

Priporočila za sledljivost perutnine