Označevanje tiskovin

Pri označevanju tiskovin (časopisi, revije in knjige) je potreben poseben premislek, saj je treba včasih distributerjem in tiskarjem zagotoviti upravljanje vračil (sortiranje in štetje). To zahteva dodatno številko, ki ni potrebna pri osnovni identifikaciji enote.


Knjige in serijske publikacije se za prodajo na maloprodajnem mestu označijo s kodnim simbolom EAN-13, dodatno pa je mogoča uporaba 2- ali 5-mestnega dodatka v kodnem simbolu EAN/UPC.


Osnovna identifikacija

GS1 ima dogovor z mednarodnimi sistemi ISSN, ISBN in ISMN, ki zagotavljajo oštevilčenje publikacij, knjig in tiskanih notnih pol tudi za uporabo elementov identifikacije in črtnega kodiranja po sistemu GS1.

13-mestne ISBN in ISSN številke lahko pod posebnimi pogoji pridobite pri Narodni univerzitetni knjižnici (NUK):

  • Za označitev serijskih publikacij (časopisi, revije …) se uporabi predpono 977, ki jo je organizacija GS1 dodelila za kodiranje številk ISSN.
  • Za označitev knjig lahko uporabite predponi 978 ali 979, ki ju je organizacija GS1 dodelila za kodiranje številk ISBN.
     

Na osnovi 13-mestne ISBN ali ISSN številke, podjetjem, ki niso pridobila predpone podjetja GS1, ni dovoljeno kreiranje GTIN-14 za identifikacijo višje hierarhije pakiranja