Proizvodnja in Trgovina

Od začetkov pred 30 leti se je prednost uporabe hitrega prenosa podatkov med izdelkom in informacijskim sistemom izkazala za tako veliko, da si današnjega poslovanja, predvsem v trgovinah, brez uporabe črtnih kod ni mogoče več predstavljati.

GS1 Slovenija pri uvajanju in uporabi črtnih kod in s tem povezanih standardov, že od samega začetka sodeluje z uporabniki, predvsem pa s proizvajalci, trgovci in logisti.

Čeprav je definicija črtne kode enostavna, je praksa uporabe črtne kode v tako velikem okolju kot je cel svet, saj jo uporabljamo po celem svetu, zelo zahtevna. Uporabniki se morajo držati pravil o označevanju, kvaliteti, uporabi v specifičnih okoljih, slediti zahtevam zakonodaje…

Standardi GS1 določajo način, kako označujemo maloprodajne enote – izdelke. Določena je vrsta črtne kode (simbologija), kakovost izdelave (dober tisk, velikost…).

Označevanje z GS1 identifikacijskimi številkami se uporablja tudi v posebnih primerih kot je vračljiva embalaža, kjer koda sploh ni natisnjena na embalaži, a je kljub vsemu pomembna za nadzor nad tem procesom.

Globalno enoznačno označevanje prodajnih in transportnih enot ni pomembno samo zato, da se jih pri odčitavanju enostavno povezuje z informacijskimi  sistemi, temveč je ključnega pomena zaradi vedno strožjih zakonskih zahtev po sledljivosti blaga. Prepoznavanje ponaredkov in odpoklici blaga so zaradi vedno bolj prepredene svetovne trgovine vedno zahtevnejši, zakonodaja pa vedno strožja.

Črtna koda oziroma identifikacija enot je ključnega pomena je temeljnega pomena pri procesih sledljivosti, zato GS1 ponuja serijo priporočil, kako se v poslovnih procesih zagotavlja sledljivosti.