Sledljivost in označevanje rib

Trg, potrošniki in zakonodaja zahtevajo od prehrambne industrije, da zagotovi popolnejše in točne informacije o izdelkih in da še nadalje okrepi ukrepe za varnost hrane.

Za ribe, ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture so bili objavljeni številni predpisi, ki zahtevajo, da si informacije o izdelku izmenjujejo vsi deležniki v celotni preskrbovalni verigi oskrbe z ribami.

GS1 Slovenija je v sodelovanju z deležniki v distribuciji rib pripravil priporočila za označevanje rib, ki omogoča sledljivost rib po standardih GS1 in zagotavlja najboljše prakse označevanja in avtomatičnega zajema podatkov na ravni transportnih in homogenih logističnih enot v distribucijskem delu preskrbovalne verige.

S tem dokumentom želimo udeležencem v preskrbovalni verigi rib pomagati zagotoviti, da je sledljivost teh pregledna in učinkovita.

Dokument služi kot pomoč pri uporabi elementov sistema GS1 predvsem naslednjim deležnikom:

  • skrbnikom procesov podjetij, udeleženih v preskrbovalni verigi (proizvajalci, predelovalci, ribiči, ribogojnice, distributerji, trgovci na veliko, trgovci na drobno),
  • dobaviteljem programske in strojne opreme, ki mora podpreti sledljivost rib.

Brošure in priporočila

Dokument

Opis

Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

V dokumentu so določene minimalne zahteve in podane najboljše prakse za izmenjavo podatkov med udeleženci preskrbovalne verige na ravni transportnih in homogenih logističnih enot v distribucijskem delu preskrbovalne verige.