Sledljivost in označevanje rib

Trg, potrošniki in zakonodaja zahtevajo od prehrambne industrije, da zagotovi popolnejše in točne informacije o izdelkih in da še nadalje okrepi ukrepe za varnost hrane.Sledljivost in označevanje rib

Za ribe, ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture so bili objavljeni številni predpisi, ki zahtevajo, da si informacije o izdelku izmenjujejo vsi deležniki v celotni preskrbovalni verigi oskrbe z ribami.

GS1 Slovenija je v sodelovanju z deležniki v distribuciji rib pripravil priporočila za označevanje rib, ki omogoča sledljivost rib po standardih GS1 in zagotavlja najboljše prakse označevanja in avtomatičnega zajema podatkov na ravni transportnih in homogenih logističnih enot v distribucijskem delu preskrbovalne verige.

S tem dokumentom želimo udeležencem v preskrbovalni verigi rib pomagati zagotoviti, da je sledljivost teh pregledna in učinkovita.

Dokument služi kot pomoč pri uporabi elementov sistema GS1 predvsem naslednjim deležnikom:

  • skrbnikom procesov podjetij, udeleženih v preskrbovalni verigi (proizvajalci, predelovalci, ribiči, ribogojnice, distributerji, trgovci na veliko, trgovci na drobno),
  • dobaviteljem programske in strojne opreme, ki mora podpreti sledljivost rib.

sledljivost rib

Brošure in priporočila

Dokument

Opis

Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

V dokumentu so določene minimalne zahteve in podane najboljše prakse za izmenjavo podatkov med udeleženci preskrbovalne verige na ravni transportnih in homogenih logističnih enot v distribucijskem delu preskrbovalne verige.


Brošura je na voljo v elektronski in tiskani obliki.

Kazalo brošure   Naročilo brošure

 

Za vas pripravljamo specialistični seminar, na katerem vam bomo predstavili najboljše prakse in pripravljena Priporočila GS1. 
Specialistični spletni seminar

Vse glavne kontaktne osebe podjetja, včlanjenega v GS1 Slovenija lahko naše vabilo na dogodek pričakujete. Vsi drugi zainteresirani pa nam lahko pišete na: izobrazevanje@gs1si.org, da vas uvrstimo na seznam prejemnikov e-vabila.