Rezultati raziskave o uporabi DESADV v Sloveniji

 

 

Uporaba standarda GS1 DESADV

Uporaba SSCC

Na vprašanje o uporabi elektronske dobavnice DESADV je le 31 % oziroma 108 podjetij odgovorilo, da njihovi procesi vključujejo elektronsko dobavnico. Kar 63 % pa DESADV ne uporablja.

 

 

Delež poslovnih partnerjev, ki izmenjuje DESADV

108 podjetij, katerih procesi vključujejo DESADV, smo vprašali kolikšen je delež njihovih poslovnih partnerjev, s katerimi izmenjujeo DESADV. Le slabih 15 % vprašanih podjetij je odgovorilo, da DESADV izmenjujejo z več kot 75 % svojih poslovnih partnerjev. Slabih 30 % od 108 vprašanih pa DESADV izmenjuje z manj kot 25 % partnerjev.

Delez_DESADV

 

 

Uporaba standarda GS1 DESADV glede na število palet

DESADV glede na število palet

Delež uporabnikov DESADV med podjetji, ki operirajo z več kot 10.000 palet, je dobrih 70 %. Pri vseh ostalih podjetjih, ki operirajo z manj kot 10.000 paletami mesečno je delež neuporabnikov večji od deleža podjetij, ki DEASDV uporabljajo.

 

 

Uporaba standarda GS1 DESADV glede na velikost podjetja

Gledano na velikost podjetja, lahko opazimo, da je med večjimi podjetji uporaba DESADV bolj razširjena, in sicer je prisotna pri 42 podjetjih od skupno 80 velikih podjetij, kar je dobra polovica velikih podjetij. Med malimi in mikro podjetji je ta delež uporabnikov precej manjši, med majhnimi je enak 23 %, pri mikro pa le 10 % podjetij.

Uporaba SSCC glede na velikost

 

 

Uporaba standarda GS1 DESADV v proizvodnih podjetjih

DESADV_proizvajalci

Večja razširjenost uporabe DESADV je prisotna med proizvajalci živil. Od skupno 53 proizvajalcev živil, jih dobra polovica s svojimi partnerji izmenjuje DESADV. Med proizvajalci neživil pa uporaba ni tako razširjena, saj je od 109 podjetij le okrog 20 % takšnih, ki že izmenjujejo DESADV s svojimi partnerji.

 

 

Uporaba standarda GS1 DESADV v trgovskih podjetjih

Med trgovskimi podjetji, ki jih je skupno 144, je uporaba DESADV po deležu višja med trgovci z živili, kjer od skupno 29 trgovcev 40 % uporablja DESADV. Med trgovci neživil je delež uporabnikov nižji od 30 %.

Uporabo DESADV smo med trgovci preverili tudi po vrsti trgovinske dejavnosti. Opazimo lahko, da je največja razširjenost DESADV prisotna med trgovci na debelo. Pri ostalih je uporaba izjemno nizka. 

Uporaba DESADV pri trgovcih
 
Uporaba DESADV pri trgovcih po dejavnosti