Primeri dobre prakse

Vabljena vsa podjetja, da z nami delite primer dobre prakse uporabe SSCC in DESADV v vašem podjetju.

Pišite nam na karmen.balantic@gs1si.org

 

Primer dobre prakse Tesco in Daily Crest

IZZIV

Trgovska veriga supermarketov Tesco je želela izboljšati dostavni čas in znižati zaloge v regionalnih distribucijskih centrih (DC), hkrati pa povečati učinkovitost in znižati stroške procesa prevzema blaga. Na drugi strani je Dairy Crest, eden izmed Tescovih dobaviteljev, želel avtomatizirati svojo dobavno verigo. Partnerja sta združila sodelovanje, z namenom izboljšanja povezave informacijskega toka z dostavo blaga v Tescove DC, pri tem pa želela ohraniti visok standard izvajanja storitev za stranke.

 

REŠITEV

Tesco sedaj svojemu dobavitelju Dairy Crest oddaja naročila preko računalniške izmenjave podatkov – RIP. Ko dobavitelj pripravi naročilo, vsako paleto označi s številko GS1 SSCC in logistično nalepko GS1. Preko informacijskega sistema za upravljanje skladišč WMS (Warehouse Management System) dobavitelj pošlje Tescovemu prevzemnemu mestu sporočilo o najavi pošiljke ASN (Advanced Ship Notice). Tesco tako vnaprej pozna vsebino pošiljke, kar mu omogoči boljši prevzem in hitrejšo identifikacijo kakršnihkoli odstopanj.

 

VREDNOSTI IN KORISTI

 • Dobavitelj Daily Cres je dosegel 99,5 % natančnost dostave za vse Tescove dostavne točke
 • Manj ročnih, s papirjem podprtih procesov, s čimer so zmanjšali število napak in omogočili učinkovitejši denarni tok.
 • Tesco ima boljšo preglednost nad prevzemi blaga, skladišnimi operacijami in zalogami dobaviteljevih izdelkov v vseh svojih trgovinah.
 • Zmanjšali so čas raztovarjanja tovornjakov, in sicer za 26-paletni tovornjak, so raztovarjanje iz 52 minut znižali na 11 minut.
 • Zmanjšali so napake in stroške dela.

Preskrbovalan veriga

 

Primer dobre prakse danskega trgovca z živili Albert Heijn

IZZIV

Danski trgovec z živili Albert Heijn vsakodnevno išče nove načine za izboljšanje storitev za svoje kupce, kar vključuje tudi bolj transparentno, prilagodljivo in odzivno dobavno verigo za učinkovito zadovoljevanje potreb kupcev.

 

REŠITEV

Albert Heijn je v sodelovanju z dobavitelji uspel racionalizirati procese prevzema blaga po celotni mreži distribucijskih centrov (DC). Trgovec je pozval svoje dobavitelje, da začnejo uporabljati GS1 SSCC skupaj z logistično nalepko GS1, in tako enolično označijo vsako logistično enoto, ki potuje v DC. SSCC so prav tako vključili v e-sporočilo Despatch Advice, ki predhodno napove prihajajočo pošiljko, kar je omogočilo trgovcu, da z enim skenom logistične nalepke GS1 le še preveri pravilnost podatkov.

 

VREDNOSTI IN KORISTI

 • Veliki prihranki časa pri pregledu blaga.
 • Napake pri dostavi pošiljk so se zmanjšale za 1 % vseh pošiljk.
 • Veliki prihranki časa in stroškov pri dostavi.
 • Povečana zmogljivost nakladalnih mest. Večja zanesljivost dostav in posledično večje zadovoljstvo strank.
 • Izboljšanja varnost potrošnikov, hitrejši odpoklic.

Preskrbovalan veriga

 

Primer dobre prakse nemškega podjetja Lenze

IZZIV

Podjetje Lenze oskrbuje svoje kupce po vsem svetu preko 10 logističnih centrov, ki pa uporabljajo vsak svoj lastni interni sistem in procese. Na drugi strani pa lokalni prodajalci in servisi zahtevajo vidnost izdaje blaga in dobave kupcem, saj lahko le na tak način učinkovito odgovorjajo na poizvedbe strank. Hkrati je tudi podjetje Lenze želelo na učinkovit in enostaven način vključiti v svoje procese nove ponudnike logističnih storitev, brez potrebe po večji spremembi njihovega sistema.

 

REŠITEV

Podjetje Lenze je vse svoje interne nalepke zamenjalo s standardno logistično nalepko GS1, ki vsebuje zaporedno kodo zabojnika - GS1 SSCC. Podjetje je hkrati združilo podatke SSCC s številko pošiljke iz sistema SAP (Handling Unit Number), da je vzpostavilo direktno povezavo med stranko, izdelkom in logistično enoto.

 

VREDNOSTI IN KORISTI

 • Učinkovitejša izvedba procesa izdaje blaga.
 • Zmanjšanje števila napak.
 • Popolna prilagodljivost pri izbiri in vpeljavi novih ponudnikov logističnih storitev.
 • Dostop do informacij o prejemu blaga s strani kupcev.

Preskrbovalan veriga

Dokumenti in viri

 

Podrobnosti o zgoraj navedenih primerih ter še več primerov dobre prakse najdete v dokumentu:

PDF dokumentGS1 Transport & Logistics and Customs Reference Book (v angleškem jeziku)