Scenarij procesov in sporočil od naročila do dobavnice

Spodaj so opisani koraki oziroma postopki v procesu do izdane dobavnice. Povezave v desnih dveh stolpcih prikažejo primer konkretnega elektronskega sporočila v tem koraku. 

Korak Partner Komentar Sporočilo Sporočilo
1 A Ugotovi kritično zalogo in pripravi naročilo    
2 A Sestavi elektronsko sporočilo in ga odpošlje ORDERS Order
3 B Prejme naročilo in ga obdela – preslika v svoj IS    
4 B Preveri stanje zaloge, formira številko pošiljke (GSIN)    
5 B Pri prevozniku preveri prosti termin dostave IFTMIN Transport
Instruction
6 C Prevoznik potrdi termin prevzema in dostave    
7 B Dobavitelj pošlje potrdilo naročila ORDRSP Order Response
8 B Dobavitelj začne pripravljati pošiljko. Ko je transportna enota pripravljena, jo označi z SSCC in jo v svojem informacijskem sistemu poveže s številko pošiljke GSIN    
9 B Dobavitelj formira elektronsko dobavnico in jo pošlje naročniku DESADV Despatch Advice
10 C Prevoznik prevzame pošiljko na mestu prevzema pri dobavitelju    
11 A Naročnik prejme elektronsko dobavnico in jo vključi v svoj informacijski sistem. V skladišču vedo, da se morajo pripraviti na prevzem    
12 C Prevoznik dostavi pošiljko pri naročniku    
13 A Prevzame pošiljko oziroma transportno enoto    
14 A Pregleda pošiljko in če je vse v redu, pošlje dobavitelju sporočilo o prevzemu. RECADV

Receiving
Advice

 

Testni podatki, ki so uporabljeni v sporočilih

Partner A ima GLN: 3838438000005

Partner B ima GLN: 3830034089002

Skladišče partnerja B: 3830034089033

Partner C ima GLN: 3830034089996

 

Paleta ima SSCC: 338300340100000021

Mineralna voda ima GTIN: 3830034088005

Pošiljka ima GSIN: 38300340100000013

 

Številka naročila je: »Narocilo-123«

Datum naročila je: 2019-12-20

Oznaka Serije izdelka je: »100200«

Datum pakiranja je: 2019-10-20

Datum Uporabno do je: 2020-12-31

Številka dobavnice je: »Dobavnica-123«

Številka potrdila o dostavi je »RA-123«

Ura odpreme iz skladišča dobavitelja je: 2019-12-22T11:15

Ura predvidene dostave do kupca je: 2019-12-22T15:30:00

Ura realne dostave je: 2019-12-22T15:45:00