Energetika

Slovenska Agencija za energijo je v sodelovanju z GS1 Slovenija pripravila "Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom", ki opredeljuje označevanje s standardom GS1 na področju izmenjave podatkov na področju energetike.

Ta akt določa, da se na področju energetike upoštevajo skoraj vsi ključi GS1, kot so: GTIN, GLN, GSRN, GIAI...

Merilna mesta v Sloveniji se označujejo s GS1 številko GSRN, ki jo vsem uporabnikom podeljuje Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja (SODO).