Banke

GS1 Slovenija sodeluje z bankami na področju logistike gotovine, ki je velik mednarodni projekt, ki ga koordinira ECB - Evropska Centralna Banka.

Članstvo komercialnih bank v sistemu GS1 odreja posebni cenik, ki je drugačen od cenika drugih podjetij, ker je način delovanja bank tudi zelo različen od poslovanja drugih poslovnih subjektov.

Pomembno je, da se s poslovanjem bank - logistiko gotovine, elektronsko poslovanje med podjetji na nek način zaokroži. Banke so bile vedno izven sistema elektronske izmenjave podatkov s podjetji, s sistemom standardov GS1 in projektom logistika gotovine, pa se ta povezava vzpostavlja, kar je v splošno korist.

GS1 Slovenija je pripravljena koordinirati skupine izvajalcev, ki na bankah integrirajo sisteme za transport gotovine, vendar mora taka skupina zaživeti v duhu skupnega interesa Banke Slovenije, komercialnih bank, spoštovanja standardov GS1 in sodelovanja izvajalcev.

 

CashEDI - od ECB do podjetja