Identifikacija in izmenjava podatkov

Identifikacija in fizično označevanje delov in komponent omogoča, da jim sledimo preko njihovega življenjskega cikla. To je nujno, če želimo imeti odgovore na kakovost – kako pogosto se kvarijo oziroma potrebujejo vzdrževanje, na njihovo dobavljivost, življenjsko dobo in ne nazadnje na njihov vpliv na varnost.

Za učinkovito, varno in kakovostno ravnanje z materiali so zato potrebni standardi, da se dosežejo pregledni in dosledni tokovi materialov in informacij po vsem svetu.

Označevanje vgradnih delov se razlikuje od označevanja maloprodajnih izdelkov predvsem po tem, da je potrebno vključiti tudi serijsko številko izdelka in s tem zagotoviti individualno sledljivost posameznih delov. Temu postopku pravimo DPM (Direct Part Marking) procesu pa MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) oziroma vzdrževanje, popravilo, remont. V teh procesih veljajo stroga pravila o nadzoru vgradnih delov, saj je z njimi povezana tudi varnost tako ljudi kot celotnih sistemov. 

Več o načinu označevanja DPM si lahko preberete v dokumentu Identification of components and parts in railways (Identifikacija komponent in delov v železniški panogi). 

Opis

   

Standard GS1

Identifikacija izdelkov

 

GTIN 

Identifikacija izdelkov in vgradnih delov z vključeno serijsko številko  

 

SGTIN

Identifikacija voznega parka (vagonov, lokomotiv in drugih resursev)

 

GIAI

Identifikacija lokacij

 

GLN

Identifikacija transportnih enot

 

SSCC