Standardi GS1 v železniški panogi

Železniški sektor se spreminja. Vse večje zahteve strank in pristojnih organov, ki morajo biti izpolnjene z vidikov upravljanja kakovosti in varnosti ter razpoložljivosti materialov in storitev so gonilo učinkovitejšega upravljanja z materiali. Evropska železniška podjetja, med katerimi so ÖBB, SBB, DB in SNCF, si s standardiziranim označevanjem prizadevajo za transparenten in stalen pretok materialov in informacij v celotnem življenjskem ciklu po vsem svetu. Ta podjetja kot tudi največji proizvajalci kot so Siemens, Schaeffler, Alstom in druga, so del evropske iniciative ponudnikov storitev v železniški panogi, kjer so se odločili, da bodo na svojem področju začeli z drastičnimi uvajanjem standarda GS1 pri nadzoru materiala in infrastrukture.

Tu govorimo o celotni panogi, od identifikacije in označevanja vgradnih/rezervnih delov, do lokacij, nadzora vzdrževanja sistemov, varnosti in še mnogo česa. Rezultat te iniciative je množica projektov in rešitev, ki v praksi pričajo o prednosti uporabe standardov GS1. 

Komponenta ali vgradni del je predmet, ki sodeluje v vsaj enem nadaljnjem  proizvodnem procesu, da nastane končni izdelek. Tipični primer je sistem zavore, ki je sestavljena iz več manjših sestavnih delov, a uporabna je šele po končni vgradnji. Zaradi sledljivosti in nadzora vgradnih delov in komponent, je potrebno zagotoviti identifikacijo in označevanje. Pri komponentah je težava v tem, da morajo oznake biti takšne, da so trajne in trpežne. Praviloma to pomeni, da so deli lasersko gravirani.

Postopek označevanja rezervnih delov v železniški panogi opisuje dokument Indentification of Components and Parts in the Rail industry, oziroma drugi podporni dokumenti, ki prikazujejo način uporabe standardov GS1.