Študentje v Kranju pridobili certifikat GS1

Programa certificiranja se je udeležilo 15 študentov. Izpit je 21. junija 2018 uspešno opravilo 13 mladih, ki so s tem pridobili certifikat 1. stopnje – Razume standarde GS1 (naslednja stopnja se imenuje Uporablja standarde GS1, tretja pa Implementira standarde GS1).

VSE O CERTIFICIRANJU: http://www.gs1si.org/Kaj-ponujamo/Storitve/Certificiranje

Predstavnika GS1 Slovenija, dr. Mateja Podlogar in Matjaž Martini, sta študentom v času priprav na pridobitev certifikata predstavila številne primere dobrih praks uporabe standardov GS1, s čimer so  pridobili znanja o uporabnosti, vrednosti, koristih, pomenu in tudi obveznostih pri uporabi sistema GS1 za označevanje izdelkov, storitev, lokacij in transportnih enot (www.gs1si.org/standardi).

Za GS1 Slovenija je to začetek procesa certificiranja študentov terciarnega izobraževanja, s katerim želimo študentom prenesti pomembna znanja, ki jih potrebujejo za delo v gospodarstvu. Na ta način bomo izboljšali njihovo zaposljivost na današnjem zelo zahtevnem trgu zaposlovanja. Hkrati pa bomo podjetjem omogočili zaposlovanje kadrov z uporabnimi znanji.

Certifikat je veljaven v mednarodnem okolju – ker so tudi standardi GS1 globalni standardi. »Kar potrebujete, je skupni jezik. Naši standardi v preskrbovalnih verigah ga zagotavljajo,« ob tem poudarja Podlogarjeva.

 

“ S sošolci smo imeli priložnost pridobitve certifikata GS1 v sklopu šolanja in za to sem zelo hvaležna. Certifikat bo tako meni kot vsakemu študentu lahko v veliko pomoč pri iskanju zaposlitve, kajti vedno več podjetij išče kandidate z dodatnimi znanji. Predavanja pred pridobitvijo certifikata so bila zelo zanimiva in poučna. Nekaj ur izobraževanja, rezultat pa vam je lahko v pomoč celo življenje.” — Vesna Vene,
študentka Višje strokovne šole, Šolski Center Kranj, smer Ekonomist
“ Študenti 2. letnika VSŠ ŠC Kranj, redni program ekonomist, so imeli v letošnjem študijskem letu v okviru projekta Vključitev in uvajanje vsebin GS1 za terciarno izobraževanje poseben privilegij, saj sta se v pedagoški proces vključila dva strokovnjaka GS1, dobili pa so tudi možnost, da pridobijo 1. stopnjo certifikata Razume standarde GS1. Od petnajstih študentov je to uspelo kar trinajstim. Z mojega vidika je certificiranost pomembna zato, ker pomeni zunanje preverjanje znanja, kar je tudi potrditev predavatelju, da se trudi v pravi smeri, tokrat v smislu posodabljanja vsebin. S stališča naše šole pa je to pomemben dosežek zato, ker so bili naši študenti prvi, ki jim je to uspelo na tak način. Na koncu bi se rada zahvalila dr. Mateji Podlogar, ki se je izjemno trudila, da bi projekt uspel, prav tako pa tudi predavatelju Matjažu Martiniju.” — Mag. Lidija Grmek Zupanc,
predavateljica predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v programu ekonomist