Cenik članstva v GS1 Slovenija

Ob včlanitvi se plača enkratna članarina-pristopnina.

Za dodeljene številke GS1 se plačuje letno naročnino.

Višina letne naročnine je odvisna od:

  • vrste in količine dodeljenih številk GS1
  • prometa (čisti prihodki od prodaje za gospodarske družbe oziroma letni prihodki za negospodarske družbe), ki ga je član ustvaril v preteklem letu.

Cene pristopnine in naročnin so se s 1.5.2018 spremenile skladno s sklepom Sveta zavoda GS1 Slovenija z dne 24.1.2018.
Hkrati se cene naročnine in pristopnine GS1 Slovenija polletno usklajujejo z inflacijo.

Za morebitne informacije smo na vam na voljo na 01 5898 326 ali 01 5898 327.

 

Cenik velja od vključno 31.12.2018 naprej. Cene v ceniku ne vključujejo DDV.

Enkratna članarina-pristopnina

Ob včlanitvi v GS1 Slovenija se plača enkratna članarina-pristopnina v višini:

145,06 EUR 

Letne naročnine


Intervali številk GS1 (G1, G2, G3) in ena lokacijska številka GLN

Izhodiščni znesek, ki določa 1. razred prometa in interval številk G1 znaša 96,68 EUR.

(v EUR)

Razredi prometa v 1.000 EUR

Samo 1 lokacijska
številka GLN

G1-interval
1.000 številk

G2-interval
10.000 številk

G3-interval
100.000 številk

1.

od

0

do

50

77,35

96,68

169,17

241,68

2.

od

50

do

150

146,93

183,67

321,41

459,18

3.

od

150

do

450

154,67

193,33

338,34

483,34

4.

od

450

do

1.350

162,41

203,00

355,26

507,51

5.

od

1.350

do

4.050

179,40

224,28

392,47

560,69

6.

od

4.050

do

12.150

235,10

293,87

514,29

734,69

7.

od

12.150

do

36.450

258,29

322,86

565,02

807,18

8.

od

36.450

do

109.350

273,77

342,20

598,85

855,53

9.

od

109.350

do

328.050

335,64

419,54

734,19

1.048,87

10.

od

328.050

do

984.150

412,98

516,22

903,36

1.290,53

11.

od

984.150

in več

502,67

628,35

1.099,60

1.570,87

Članu, ki ima dodeljenih več intervalov številk GS1 (G1, G2, G3), se naročnina določi kot seštevek naročnin, pri čemer se upošteva:
- 100% naročnina za največji interval številk GS1,
- 60% popust pri naročnini za drugi največji interval številk GS1 in
- 80% popust pri naročnini za tretji in vsak naslednji interval številk GS1.
 

Intervali številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino

Članu, ki ima dodeljenih več intervalov številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino se naročnina določi kot seštevek naročnin za posamezen tip intervala.

Interval Cena
25 številk 55,08 EUR
100 številk 163,22 EUR

Članu, ki ima v uporabi samo številke za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino, se dodatno zaračuna naročnina (stolpec G1-interval) po ustvarjenem prometu.

 

Skrajšana številka GTIN-8

Skrajšane številke GTIN-8 za označevanje majhnih izdelkov, se dodeljujejo za posamezen izdelek na podlagi primerka embalaže ali dokumentacije iz katere je razvidno, da na izdelku za simbol EAN-13 ni dovolj prostora.

Številka Cena
1 GTIN-8 18,36 EUR

Članu, ki ima dodeljenih več posamičnih številk GTIN-8 se naročnina določi kot seštevek naročnin za posamezno številko.
Članu, ki ima v uporabi samo skrajšane številke GTIN-8 se dodatno zaračuna naročnina (stolpec G1-interval) po ustvarjenem prometu.

 

Do tri posamične številke GTIN-13

POGOJ: Letni promet podjetja je manjši od 20.000 EUR.

Številka Cena
1 ali 2 ali 3 GTIN-13 77,35 EUR

Dodatne informacije

Novo ustanovljena podjetja

Podjetjem, ki so ustanovljena na novo in še nimajo podatka o prometu v preteklem letu, se zaračuna letna članarina po ceniku 1. razreda.

Za podjetje ni na voljo javno objavljenega izkaza uspeha

V primeru, da za podjetje ni na voljo javno objavljenega izkaza uspeha za zadnje leto pred letom za katerega se zaračunava letna članarine, se kot osnova uporabi zadnji dostopen podatek o prometu podjetja.

Včlanitev v obdobju januar-junij

Včlanjenim v obdobju januar–junij se poleg enkratne članarine-pristopnine zaračuna celoletna naročnina.

Včlanitev v obdobju julij-november

Včlanjenim v obdobju julij–november se poleg enkratne članarine-pristopnine zaračuna polovična naročnina za tekoče leto.

Včlanitev v decembru

Včlanjenim v decembru se zaračuna samo članarina-pristopnina.

 

Kreditne institucije

Za kreditne institucije (Banko Slovenije, druge banke in hranilnice) se uporablja poseben cenik.