Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig

Zaradi razkoraka v znanjih, ki jih za poslovanje v odprtem okolju potrebujejo podjetja in vsebinami, ki se nanašajo na elemente sistema GS1 ter so vključene v obstoječe srednješolske izobraževalne programe smo izdali učbenik Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig.

Učbenik zajema vsebine, ki se nanašajo na označevanje prodajnih enot skladno z obstoječimi zahtevami v odprti preskrbovalni verigi. Zaradi aktualnosti je posebej izpostavljeno upravljanje sledljivosti.

Dodatno smo pripravili delovni zvezek, ki je na voljo brezplačno in rešitve nalog, ki so na voljo učiteljem. Za slednje je po dogovoru mogoče tudi posebno izobraževanje. 

Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig

Učbenik - kazalo

Delovni zvezek - prenos

 

  • V letu 2015 je bilo zaključeno 4-dnevno izobraževanje učiteljev. 17 udeležencev, ki so bili v izobraževanje vključeni je uspešno opravilo izpit in pridobilo potrdilo o uspešno zaključenem seminarju GS1 za učitelje srednjih šol. Potrdila so bila slavnostno podeljena v sklopu Ekonimijade 2015.
  • V šolskem letu 2015-2016 so bile vsebine učbenika že vključene v odprti kurikul ali kot dopolnitev drugih predmetov v učnem programu nekaterih ekonomskih šol.
 

Če vas zanima promocijska predstavitev, nakup učbenika, dostop do vsebin e-izobraževanja ali izobraževanje za učitelje nas pokličite na 01/58 98 320 ali nam pišite na info@gs1si.org.