Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig

Uporaba standardov in rešitev GS1 je nuja v vsaki k optimizaciji usmerjeni preskrbovalni verigi v odprtem okolju.

Učbenik Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig zajema vsebine, ki se nanašajo na označevanje prodajnih enot skladno z obstoječimi zahtevami vseh večjih trgovskih podjetij doma in v tujini. Zaradi aktualnosti se nismo mogli izogniti poglavju o upravljanju sledljivosti. Poznavanje vsebin zajetih v učbeniku zmanjšujej razkorak v znanjih o elementih sistema GS1 in obveznimi vsebinami, ki so danes vključene v srednješolske izobraževalne programe.

Dodatno smo pripravili delovni zvezek, ki je vsem na voljo brezplačno.

Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig

Učbenik - kazalo

Delovni zvezek - prenos

 

  • V letu 2015 je bilo zaključeno 4-dnevno izobraževanje učiteljev. 17 udeležencev, ki so bili v izobraževanje vključeni je uspešno opravilo izpit in pridobilo potrdilo o uspešno zaključenem seminarju GS1 za učitelje srednjih šol. Potrdila so bila slavnostno podeljena v sklopu Ekonimijade 2015.
  • V šolskem letu 2015-2016 so bile vsebine učbenika že vključene v odprti kurikul ali kot dopolnitev drugih predmetov v učnem programu nekaterih ekonomskih šol.
 

Če vas zanima promocijska predstavitev, nakup učbenika, dostop do vsebin e-izobraževanja ali izobraževanje za učitelje nas pokličite na 01/58 98 320 ali nam pišite na info@gs1si.org.