Logistika gotovine - CashEDI

Transport gotovine je v veliki večini enak transportu kateregakoli blaga v nam bolj znanih preskrbovalnih verigah. Do transporta gotovine pride na primer takrat, ko komercialna banka prevzema ali vrača gotovino v trezor nacionalne banke.

Imamo naročilo, pripravo, transport in prevzem. Nacionalna banka vsake države ima nadzor nad količino gotovine v državi in med drugim tudi podeljuje pravico do razpolaganja z določeno količino gotovine posameznim komercialnim bankam. Če v komercialni banki zmanjkuje gotovine jo naročijo pri nacionalni banki. In seveda obratno, kadar pride velik dotok gotovine, ki presega dovoljeno količino v komercialni banki, je višek potrebno vrniti na nacionalno banko. To pomeni, da gotovina stalno potuje med komercialnimi bankami in nacionalno banko.

Pomembno je, da transakcije gotovine nikakor ne potujejo samo med bankami, ampak tudi med komercialnimi bankami in gospodarskimi subjekti. Na primer, v trgovskih centrih se vsak dan zbira večja količina gotovine, ki jo morajo seveda odpeljati v banko. To pomeni, da banki napovedo količino, obliko »blaga«, točko in uro dostave, kar je zelo podobno kot pri poslovanju z »običajnim« blagom.

S tem sistemom in v skladu s svojim poslanstvom je pomembna tudi vloga nacionalne banke. Slovenska nacionalna banka je tu dobro odigrala svojo vlogo in se vključila v mednarodni sistem CashEDI in s tem omogočila vključevanje v sistem tudi komercialnim bankam ter zagotovila sodoben, hiter in zanesljiv nadzor nad kroženjem gotovine.

CashEDI - Uspešnost, varnost in preglednost transakcij z gotovino

 

 

CashEDI - Povezava bank

 

Standardi GS1 v sistemu logistika gotovine

Ključnega pomena pri logistiki gotovine so standardi GS1 za označevanje blaga in transportnih enot in standard za elektronska sporočila.


Več o tem