Standard upravljanja GTIN

GTIN zagotavlja edinstveno identifikacijo v odprtem okolju, saj je z njim mogoče identificirati katerokoli prodajno enoto.

Standard upravljanja globalne trgovinske številke izdelka (GTIN) je zasnovan tako, da pomaga industriji pri sprejemanju skladnih odločitev glede edinstvene identifikacije prodajnih enot v odprtih preskrbovalnih verigah. Na splošno so stroški najmanjši, če vsi partnerji v preskrbovalni verigi uporabljajo enaka pravila.

Edinstvena identifikacija prodajnih enot je ključnega pomena za ohranjanje operativne učinkovitosti, ki jo poslovni partnerji pričakujejo pri dosledni izmenjavi informacij o izdelkih, zagotavlja pa tudi nemoteno delovanje globalnih preskrbovalnih verig. Poleg tega je edinstvena identifikacija prodajnih enot ključnega pomena pri izpolnjevanju različnih predpisov po vsem svetu. In nazadnje, edinstvena identifikacija in tudi komunikacija o takšnih spremembah med poslovnimi partnerji sta ključnega pomena, da bo na prodajni polici razpoložljiv pravi izdelek oziroma, da je slednji potrošniku pravilno predstavljen v spletni trgovini.

Standard upravljanja GTIN.pdf