Standardi GS1

Sistem standardov GS1 temelji na identifikaciji, avtomatskem zajemu in izmenjavi podatkov.

To je integriran sistem globalnih standardov za identifikacijo, zajem informacij o izdelkih, sredstvih, storitvah in lokacijah ter izmenjavo informacij med udeleženci preskrbovalne verige ter spremljajočih rešitev, ki pomagajo izboljšati in racionalizirati poslovne procese.

Standardi GS1 omogočajo, da vsi partnerji v preskrbovalni verigi govorijo isti jezik.

Identifikacija

Globalna enolična identifikacija prodajnih enot, storitev, lokacij, transportnih enot, vračljive embalaže, dokumentov, ..., je osnova sistema standardov GS1.

Identifikacija >


Zajem

Črtne kode omogočajo hitro in zanesljivo identifikacijo v katerikoli točki preskrbovalne verige. Zaradi svoje preproste in relativno poceni tehnologije so črtne kode najbolj razširjena tehnologija avtomatske identifikacije.

Zajem >


Izmenjava

Natančna in hitra izmenjava podatkov med partnerji v preskrbovalni verigi je nujen pogoj za upravljanje in kontrolo procesov.