Seminar o novi zakonodaji o varstvu osebnih podatkov

 
Osnovni podatki

Seminar za vse, ki želite izvedeti več o novi zakonodaji o varstvu osebnih podatkov

Center za poslovno usposabljanje (učilnica Meža), Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana

Člani: 61,00 EUR (50,00 EUR + DDV)
Nečlani: 91,50 EUR (75,00 EUR + DDV)

Sreda, 7. marec 2018, 10:00 - 12:30

Karmen Balantič
T:+386 1 5898 324
E: karmen.balantic@gs1si.org

Državni nadzornik mag. Matjaž Drev,
zaposlen v uradu Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije

Vsebina


Evropska komisija je 24. januarja letos objavila smernice o prihajajočih novih pravilih o varstvu podatkov. Nova evropska uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (2016/679) (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) namreč začne veljati 25. maja 2018, torej čez dobra dva meseca.

Nova uredba sicer določa enoten nabor pravil, ki se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah, vendar bodo pri nekaterih vprašanjih vseeno potrebne znatne prilagoditve. Države članice EU, med njimi Slovenija, bodo tako na primer morale spremeniti obstoječo zakonodajo. Splošna uredba o varstvu podatkov omogoča prost pretok podatkov na celotnem enotnem digitalnem trgu in naj bi bolje varovala zasebnost Evropejcev ter hkrati okrepila zaupanje in varnost potrošnikov. Odpira tudi nove priložnosti za podjetja, zlasti manjša.

V smernicah so navedeni glavni elementi novih pravil o varstvu podatkov:

  • En sklop pravil po vsej celini, ki bo zagotavljal pravno varnost za podjetja in enako raven varstva podatkov v vsej EU za državljane.
  • Ista pravila veljajo za vsa podjetja, ki ponujajo storitve v EU, čeprav imajo ta podjetja sedež zunaj EU.
  • Močnejše in nove pravice za državljane: okrepljene so pravice do obveščenosti, dostopa in pozabe. Nova pravica do prenosljivosti podatkov državljanom omogoča, da svoje podatke iz enega podjetja prenesejo v drugo. To bo podjetjem prineslo nove poslovne priložnosti;
  • Večja zaščita pred kršitvami varnosti podatkov: podjetje, v katerem pride do kršitve varnosti podatkov, ki ogroža posameznike, mora o tem v 72 urah obvestiti organ za varstvo podatkov.
  • Močna pravila z odvračilnimi globami: vsi organi za varstvo podatkov bodo lahko naložili globo v višini do 20 milijonov evrov oziroma, v primeru podjetja, 4 % svetovnega letnega prometa.

Zakaj se udeležiti dogodka?

Predavatelj, državni nadzornik mag. Matjaž Drev, zaposlen v uradu Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, bo predstavil nova pravila in njihovo uveljavitev v Sloveniji. Naša država namreč sprejema Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je pripravljen kot del novega razvoja zagotavljanja sistema varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji (RS). Minuli teden, 2. februarja 2018, se je končal drugi krog javne razprave o tem zakonu, ki mora biti sprejet in objavljen v Uradnem listu RS ter uveljavljen pred 25. majem 2018, v uporabi pa mora biti od 25. maja 2018.

Potrudili se bomo odgovoriti na vsa vaša vprašanja.