Seminar GS1 v zdravstvu in nova EU zakonodaja - FMD in UDI

 
Osnovni podatki

Standardi GS1 omogočajo označevanje zdravil in medicinskih pripomočkov v skladu z novo EU zakonodajo

GZS Slovenija, dvorana C, Dimičeva 13, Ljubljana

Brezplačno

Torek 24. april 2017, 9:00 - 13:00

Marija Groznik
T:+386 1 5898 311
E: marija.groznik@gs1si.org

Mitja Pirman, ZAPAZ, Franci Nadles, LEOSS, Marija Groznik in Bojan Kovačič, GS1

Kotizacija: Seminar je brezplačen.

Prijave sprejemamo do 22. aprila 2018 oziroma do zasedbe mest preko spletne prijavnice.

Prijava na dogodek

Zakaj se udeležiti seminarja?

Ker bodo kmalu obvezna nova pravila označevanja zdravil in medicinskih pripomočkov!

V prizadevanjih za večjo varnost so se države članice EU odločile, da bo od februarja 2019 v EU za zdravila na recept obvezna uporaba dvodimenzionalne (2D) kode, ki jo bodo morali proizvajalci na proizvodni liniji odtisniti na sekundarno ovojnino. V tej kodi bo na vsaki posamezni sekundarni ovojnini zdravila zapisana globalno edinstvena oznaka, ki sestoji iz šifre zdravila in serijske številke. Vrsto kode in vsebino zapisa v njej določata direktiva EU 2011/62 glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo (Falsified Medicine Directive - FMD) in delegirana uredba EU 2016/161 o določitvi podrobnih pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini.

Za zdravstvene ustanove bodo tako označena zdravila pomenila povsem nove možnosti na področju zagotavljanja varnosti, sledljivosti, učinkovitosti in ekonomičnosti. Sedaj je še pravi čas, da se začnejo skupaj s svojimi ponudniki informacijskih storitev pripravljati na leto 2019, ko morajo biti s strani proizvajalcev zdravil uresničene zahteve direktive FMD.

Naše standarde si predstavljajte kot DNK oskrbovalne verige. V njih so zapisani vsi podatki: kaj, kdaj in kje se je s proizvodi nekaj dogajalo.

 • Vas zanima, kako skladno z novo EU zakonodajo pravilno označevati zdravila z zaščitnimi elementi (FMD) in medicinske pripomočke z UDI?
 • Ali želite v zdravstvenih ustanovah izkoristiti prednosti novega označevanja in povečati varnost pacientov ter zdravstvenega osebja?
 • Želite učinkovito izvajati sledljivost in olajšati postopke odpoklica zdravil ter medicinskih pripomočkov v primerih neželenih dogodkov?

Uporaba globalnih standardov GS1 v zdravstvu skladno z veljavnimi predpisi dokazano povečuje varnost pacientov in omogoča učinkovito izvajanje sledljivosti, povečuje učinkovitost in ekonomičnost.

Vsebina

 • Osnove standardov GS1 v preskrbovalnih verigah s poudarkom na zdravstvu.

 • Označevanje zdravil skladno z direktivo EU 2011/62 (FMD – Falsified Medicines Directive) in delegirano uredbo EU 2016/161 (o zaščitnih elementih na ovojnini zdravil) od februarja 2019 s standardi GS1 in vpliv označevanja na sledljivost ter varnost pacientov.

 • Označevanje medicinskih pripomočkov z UDI od maja 2020 s standardi GS1, skladno z uredbama EU 2017/745 o medicinskih pripomočkih in EU 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih in vpliv označevanja na varnost pacientov.

 • Predstavitev slovenskega nacionalnega sistema preverjanja avtentičnosti zdravil in vloge deležnikov pri njegovem delovanju.

 • Možnosti uporabe radio-frekvenčne (RFID) tehnologije na področju sledljivosti kirurških instrumentov (od njihovega čiščenja, sestavljanja setov, sterilizacije do ponovne uporabe).

 • Vpliv uporabe črtnih in drugih kod v zdravstvu na zmanjšanje števila preprečljivih napak in s tem na varnost tako pacientov, kot zdravstvenega osebja.

Komu je namenjen?

 • Odgovornim strokovnjakom za označevanje in regulativo pri proizvajalcih, zastopnikih, distributerjih, veletrgovcih zdravil in medicinskih pripomočkov.
 • Zdravstvenim delavcem, farmacevtom, IT strokovnjakom v zdravstvu in strokovnjakom za kakovost v zdravstvenih ustanovah.
 • Razvijalcem IT rešitev za področje zdravstvene dejavnosti.

 • Regulatorjem, odgovornim osebam za področje zdravil in medinskih pripomočkov.

Ekskluzivni pokrovitelj