Metode zagotavljanja kakovostnih matičnih podatkov

Udeleženci se boste seznanili z metodami in tehnikami zagotavljanja kakovosti matičnih podatkov, ki jih zahtevajo vaši kupci. Predstavljene vam bodo ugotovitve pilotnega projekta, v katerem smo preverjali kakovost matičnih podatkov na večjem številu prehrambenih izdelkih, ki jih najdete v vsaki živilski trgovini na slovenskem tržišču. Naučili se boste razlikovati med kakovostnim in nekakovostnim podatkom. Pokazali vam bomo kako pravilno izmeriti izdelek, da bo izmerjeni podatki uporabni za vse partnerje v preskrbovalni verigi.

Kdaj lahko rečemo, da so podatki kakovostni? Če je prejemnik uporabil natanko tak podatek, kot ga je navedel izvor, potem lahko rečemo, da je ta podatek kakovosten; Vendar je kakovost relativna, zato jo podrobneje opisujemo z lastnostmi: ažurnost, zanesljivost, natančnost, točnost in dosegljivost.

 
Osnovni podatki

Metode zagotavljanja kakovostnih matičnih podatkov

Učilnica GS1 Slovenija, Dimičeva 9, Ljubljana

Člani: 89,00 EUR + DDV
Nečlani: 133,00 EUR + DDV
Drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz iste organizacije ima 50% popust!

Sreda, 27. september 2017, 9:00 - 13:00

Lili Bahorič
T:+386 1 5898 331
E: lili.bahoric@gs1si.org

Marija Groznik Stanković