Kava z GS1 Slovenija

Kava z GS1 je za udeležence brezplačen dogodek, kjer imajo sodelujoči možnost predstaviti svoje rešitve v okviru standardov GS1. Dogodek je namenjen predstavitvam, druženju in izmenjavi izkušenj. Z dogodkom ne želimo le informirati uporabnikov, ampak jih tudi povezati s ponudniki opreme/rešitev, s ciljem zagotoviti učinkovitejše procese v poslovanju.

 

Tematika dogodka še v pripravi.

 
Osnovni podatki

Kava z GS1 Slovenija

Učilnica GS1 Slovenija, Dimičeva 9, Ljubljana

Člani: brezplačno

Četrtek, 25. maj 2017, 9:00 - 13:00

Lili Bahorič
T:+386 1 5898 331
E: lili.bahoric@gs1si.org

Ekipa GS1 Slovenija