Kava z GS1 Slovenija

Kava z GS1 je brezplačen dogodek, ki je namenjen druženju in izmenjavi izkušenj. Z dogodkom udeležencev ne želimo le informirati, ampak jih tudi povezati s partnerji s ciljem zagotoviti učinkovitejše poslovanje. 

Tokratna tematika je vezana na izmenjavo kakovostnih podatkov o izdelkih in pakiranjih. Osvetlili bomo potrebe po izmenjavi kakovostnih matičnih podatkov z vidika proizvajalcev, logistov, distributerjev, prevoznikov, trgovcev in končnih potrošnikov. Skupaj z vami, udeleženci dogodka, bomo iskali možnosti za izboljšavo priprave in izmenjave kakovostnih podatkov.

Zakaj je kakovost, torej ažurnost, točnost in pravilnost podatkov o izdelkih in pakiranjih tako zelo pomembna? Zakaj je izmenjava teh podatkov nujna? Zakaj poslovni partnerji in končni potrošniki potrebujejo vso to množico matičnih podatkov? Je to resnična potreba, ki racionalizira poslovanje ali zgolj kaprica pogajalsko močnejšega partnerja? In kaj sploh razumemo pod "kakovosten matični podatek"?

Na ta in podobna vprašanja bomo odgovorili v debati s predstavniki pomembnih slovenskih podjetij.

Kdo sploh še lahko posluje brez kakovostnih matičnih podatkov?!

Udeležba je za člane GS1 Slovenija brezplačna, vendar je potrebna predhodna prijava.

 
Osnovni podatki

Kava z GS1 Slovenija

Učilnica GS1 Slovenija, Dimičeva 9, Ljubljana

Člani: brezplačno

Četrtek, 7. december 2017, 9:00 - 11:00

Lili Bahorič
T:+386 1 5898 331
E: lili.bahoric@gs1si.org

Ekipa GS1 Slovenija