Sledljivost

Sledljivost je zmožnost ugotoviti kje je in kaj se je s posamezno enoto dogajalo, zato je za izvajanje sledljivosti potrebno zagotoviti povezavo med fizičnim tokom dobrin in tokom podatkov, ki se nanašajo na njih.

Vzpostavitev sledljivosti zahteva upravljanje zaporednih povezav med tem kaj je prejeto, izdelano, pakirano, hranjeno in odposlano preko celotne preskrbovalne verige.

Pretok dobrin in informacij

 

Sledljivost od točke do točke je najpogostejši način za zagotovitev sledljivosti.

Običajno se izvaja na osnovi skupine izdelkov, ki je bila podvržena enakemu načinu transformacije, transporta in skladiščenja. Minimum podatkov, ki je za komunikacijo potreben so GTIN  + št. serije in/ali enolična oznaka logistične enote - SSCC.

Standard sledljivosti GS1

Na področju sledljivosti se določajo poslovna pravila in minimalne zahteve, ki jih je potrebno upoštevati, da se zagotovi sledljivost v poslovnih procesih, preko celotne preskrbovalne verige.

Ta pravila so v Standardu sledljivosti GS1 ponazorjena v petih fazah:

 

5 korakov sledljivosti

 

Faza 1: Načrt in organizacija

Faza določa načine navajanja, izbire, deljenja in shranjevanja podatkov o sledljivosti. Nadalje tudi določa, kako upravljati s povezavami med vnosi, notranjimi postopki in rezultati. To je zahtevana faza.
Faza se začne, ko se trgovski partnerji odločijo, da bodo vzpostavili sledljivost.

 

Faza 2: Uskladitev matičnih podatkov

Faza določa načine določanja identifikacij partnerjem in fizičnim lokacijam, artiklom, ter če je primerno, sredstvom. Prav tako določa, kako izmenjevati matične podatke s trgovskimi partnerji. Priporočamo, da javne matične podatke izmenjate pred vzpostavitvijo fizičnega pretoka blaga.

 

Faza 3: Zapis podatkov o sledljivosti

Faza določa načine, kako določiti, uporabiti in zajeti identifikacijo sledljivih predmetov in kako zbirati, deliti in shraniti podatke o sledljivosti med fizičnim prenosom stvari. Faza se začne, ko mora proizvajalec izvesti dodatno inventuro ali ko inventura pri prodajalcu sproži zahtevo po inventuri.

 

Faza 4: Zahtevek za sledenje

Faza določa, kako zagnati zahtevo po sledenju in kako odgovoriti nanjo. Zahtevek za sledenje lahko sproži vsak partner pri sledenju. Partner pri sledenju lahko tak zahtevek poda zaradi prošnje oblasti ali pritožbe potrošnika ter tako začne postopek umika neustreznega izdelka.

 

Faza 5: Uporaba informacij

Faza omogoča uporabo na osnovi predhodno izvedenih postopkov pridobljenih podatkov za izvajanje ustreznih dejavnosti, kot jih zahtevajo zakonodajne in poslovne zahteve. Začne se, ko se trgovski partnerji odločijo uporabiti informacije.

Brošure in priporočila

Dokument               

Opis

Globalni standard GS1 za sledljivost
(ENG)

Definicija uporabe sistema GS1 v sledljivosti od ustreznega označevanja enot, do zajema podatkov in do prenosa podatkov o enotah, ki jim sledimo. 

Sledljivost vina
(ENG)

Opis uporabe sistema GS1 pri zagotavljanju sledljivosti vina.

Sledljivost sadja in zelenjave
(ENG)

Praktični napotki za uvedbo sledljivosti na področju proizvodnje svežega sadja in zelenjave.

Sledljivost - kje vam lahko pomaga GS1
(ENG)

Prikaz področij poslovanja, kjer nam vpeljava sledljivosti lahko pomaga.